Helfo – Stønad til tannbehandling

Hjem » Nyttig å vite » Undersøkelse hos tannlegen » Helfo – Stønad til tannbehandling

Helfo – Stønad til tannlegebehandling

HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster.

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

Helfo – Stønad til tannlegebehandling

Helfo

HELFO gir stønad til tannbehandling etter fastsatte takster.

Vær oppmerksom på at tannlegens pris oftest er høyere enn folketrygdens takster, og at det da blir et mellomlegg som man alltid må betale selv. Om man ønsker mer informasjon om støtte til tannbehandling, bør dette tas opp med tannlegen. Alternativt kan man besøke HELFO sine hjemmesider for mer utfyllende informasjon.

Hvem får stønad?

I Norge har man krav på gratis tannbehandling ut året man fyller 18.
De neste 2 årene får man 75% rabatt om man går til offentlig tannklinikk.

Etter dette må man som hovedregel dekke utgiftene til tannbehandling selv.
Det finnes likevel enkelte tilstander og diagnoser som utløser støtte til tann-behandling via folketrygden.

Dersom man lurer på om man oppfyller krav for støtte, bør man spørre tannlegen sin. Det er tannlegen som vurderer om vilkårene for støtte til tannbehandling er oppfylt, men det kan også trenges dokumentasjon fra lege eller annen relevant spesialitet for at refusjonen skal gjelde.

Tannbehandling for andre grupper

For psykisk utviklingshemmede både i og utenfor institusjon er tannbehandling gratis den offentlige tannhelsetjenesten. Unntaket er tannregulering.

Andre grupper som kan ha rett til hele eller deler av tannbehandlingen gratis:

 • Asylsøkere og flykninger.
 • Rusmiddelmisbrukere som har mottatt tjenester sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer.
 • Rusmiddelmisbrukere under legemiddelassistert rehabilitering.
 • Personer som har sterk angst for tannbehandling.

Sykdommer som kan dekkes

Det er 15 tilstander/sykdommer/skader som dekkes av det offentlige. Det er tannlegen eller tannpleieren som avgjør om du har krav på støtte fra Helfo.

 • Sjelden medisinsk tilstand. Tannlegen skal ha oversikt over hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen. Du kan også lese mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no.
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
  tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Hull i tennene

Vi kan hjelpe deg med hull i tennene, karies, porselensinnlegg og fyllinger.

Reparere tenner

Hos oss får du hjelp med kroner, bro, kompositt, innlegg, tannluker og fyllinger. 

Estetisk tannbehandling

Vi har solid erfaring med å gjøre tenner penere. Kom til oss for tannbleking med mer.

Implantater

Et implantat er en liten skrue i titan som klargjør for å sementere inn en krone.

Rotfyllinger

Vi hjelper med rotfylling om du for eksempel har fått betennelse i nerven.

Tannkjøttsbehandling

Vi har kompetanse på både gingivitt og periodontitt på vårt tannlegesenter i Rygge.

Proteser

Hos oss kan du få hjelp med helprotese og delprotese som tannerstatning. 

Tanntrekking / kirurgi

Av og til må en tann dessverre fjernes, og dette kan vi hjelpe deg med.

Nyttig å vite

Her kan du leser mer om ulike ting som er nyttig å vite om tennene og munnhygiene.

Se alle tannlegetjenestene vi tilbyr

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1 Kontaktinformasjon
2 Ønsket tid