Helfo – Ny stønadsordning

Hjem » Helfo – Ny stønadsordning

HELFO

Ny stønadsordning for protese

Nyeste versjon av regelverk og takster for stønad til dekning av tannbehandling for 2014 er nå klar. «Det gule heftet» omtaler en ny stønadsordning for protese. Ordningen med støtte til tannhelsekontroll for eldre er fjernet.

Heftet kommer også som vedlegg til «Tidende» som sendes ut 16. januar og som vedlegg til «Tannstikka» 18. februar 2014.

To større endringer

Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 innebærer noen endringer i regelverket for folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling i 2014:

Ordningen med at personer over 75 år fikk dekket deler av utgiftene til tannhelsekontroller er opphørt. Denne støtten var ny fra 1. juli 2013, men stortingsflertallet vedtok å fjerne ordningen allerede fra 1. januar 2014, etter bare et halvt års virketid.

Fra 1. januar 2014 innføres enn ny stønadsordning og nye takster som gjelder fast protese til personer som er tannløse i underkjeven og som ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese.

Gjelder fra nyttår

For øvrig har regelverket som gjelder stønad til tannbehandling fått enkelte presiseringer. Også når det gjelder takster er det noen små endringer. Mange takstbeløp er oppjustert, noen presiseringer er gjort knyttet til enkelte takster og det er laget noen nye takster.

All tannbehandling som utføres etter 1. januar 2014 skal håndteres etter det justerte regelverket.

Den nye veilederen «Det gule heftet» for 2014 finner du her.

Ta kontakt med oss her for spørsmål – vi har allerede behandlet flere pasienter etter den nye regelen.

Se alle tannlegetjenestene vi tilbyr

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1 Kontaktinformasjon
2 Ønsket tid